Pravne informacije

Avtorske pravice

Lastništvo informacij

Izjavljamo, da informacije na naši strani poseduje Petissimo.hu in njegovi partnerji. Vsebino in obliko strani Petissimo.hu ščitijo mednarodni in madžarski zakoni. Naši bralci lahko na internetu prebirajo vse informacije, ki so objavljene na naših straneh, jih za kasnejši ogled in razumevanje naložijo ali shranijo na svoj računalnik, jih lahko prikažejo prijateljem, sorodnikom in znancem ter jih natisnejo oziroma uporabijo. Prepovedano pa je s pregledovanih in naloženih strani odstraniti pravne in lastniške informacije oziroma informacije o morebitnem patentu, prav tako je prepovedana prodaja informacij, ki jih pridobijo o nas (ne le z naših spletnih strani) ter kakršnakoli sprememba in ponovna objava teh informacij. V zvezi z objavljenim gradivom si pridržujemo vse nadaljnje pravice, ki jih bomo po potrebi uveljavljali tudi po sodni poti.

 

Blagovne znamke, zaščitena imena

Obiskovalci naše strani pogosto srečujejo zaščitena imena podjetij in izdelkov. Gre za registrirana imena, ki sodijo v izključno last podjetij, ki so jih zaščitila oziroma v vsakem primeru - brez posebne omembe - štejejo za blagovne znamke podjetja, ki jih je registriralo. Za uporabo naših blagovnih znamk morate vsakem primeru zaprositi našo pisno soglasje. Naših registriranih imen in domene ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene oziroma za zavajanje drugih in za diskriminacijo Petissimo.hu. 

 

Sklicevanje na Petissimo.hu

Praviloma smo veseli, če kdo na svojo spletno stran naloži povezavo na Petissimo.hu, mora pa pridobiti naše soglasje, če želi strani oziroma del strani Petissimo.hu naložiti na svojo stran kot aplikacijo. Ograjujemo se od primerov, ko se povezava na našo stran naloži na straneh, ki se nezakonito upravljajo, vsebujejo nespodobne vsebine oziroma za koga žaljive vsebine. Ukrepali bomo v vseh primerih uporabe sklicevanja na nas, ki škodujejo ugledu in interesom Petissimo.hu.

 

Računalniški programi in aplikacije

Na naših straneh, v nekaterih primerih ponudimo možnost prenosa programske opreme oziroma njihove opise. Te so v vsakem primeru intelektualna lastnina Petissimo.hu ali podjetja oziroma organizacije ki ima v posesti licenčno pravico posameznega izdelka. Zagotovitev možnosti za prenos v nobenem primeru ne pomeni prenosa lastninskih pravic. Oseba, ki naloži program in dokumentacijo lahko aplikacijo uporablja le v skladu z licenčnimi pravicami lastnika. Opozarjamo naše bralce, da so pravni pogoji za posamezne izdelke vedno priloženi in ne sprejemamo argumentov, češ da z njimi kdo ni bil seznanjen, ker jih ni prebral. Ne glede na licenčne pogoje je v vsakem primeru prepovedano dekodirati, spreminjati oziroma v kakršnekoli namene uporabiti naložene izdelke ali dokumentacijo.